Modene 5a, Novi Sad 21000

Svaka uspešna priča započinje sa dobrim obrazovanjem!

Svoje obrazovanje poverite stabilnoj instituciji sa dugogodišnjim iskustvom u prosveti

Donesite odluku zbog koje se nećete kajati.
Upišite neki od naših smerova sa najtraženijim zanimanjima!

U školi za srednje obrazovanje “Tesla centar” u okviru četiri područja rada naši đaci imaju mogućnost da odaberu neki od jedanaest obrazovnih profila. Svaki obrazovni profil moguće je pohađati u okviru redovne i vanredne nastave. U našoj školi takođe možete izvršiti dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju postojećeg zanimanja. Nakon završene srednje škole “Tesla centar” stečeno znanje moguće je dalje unapređivati i usavršavati kroz obrazovanje na državnim i privatnim fakultetima i višim školama u zemlji i inostranstvu.

Obrazovani profili

Četvorogodišnje obrazovanje

Elektrotehničar informacionih tehnologija
Tehničar mehatronike

Obrazovni profil Elektrotehničar informacionih tehnologija nastao je kao odgovor na razvoj tehnologije i potrebe savremenog društva, čije se funkcionisanje ne može zamisliti bez svakodnevne i kontinuirane primene informacionih tehnologija. Osnovni cilj obrazovnog profila jeste sticanje kvalitetnih teorijski i praktičnih znanja i veština koja će im omogućiti rad u industriji informacionih tehnologija. Nakon završenog smera elektrotehničar informacionih tehnologija naši đaci su osposobljeni da učestvuju u izradi softverskih aplikacija, kreiranju i razvijanju baza podataka, instalaciji operativnih sistema, održavanju računarskih sistema.

Medicinska sestra tehničar
Medicinska sestra vaspitač

Osnovni cilj obrazovnog profila jeste sticanje znanja i praktičnih veština neophodnih za obavljanje profesije Medicinska sestra – tehničar. Nakon završenog četvorogodišnjeg školovanja za navedeno zanimanje, naši đaci osposobljeni su za profesionalni rad u pružanju pomoći, nege, zbrinjavanju i negovanju pacijenata. Sposobni su da pacijentima daju propisane terapije, da vrše intenzivni nadzor telesnih promena kod vitalnih funkcija kao što su puls, krvni pritisak i telesna temperatura, da vode medicinsku dokumentaciju u delokrugu nege.

Građevinski tehničar
Geodetski tehničar - geometar

Građevinski tehničar je četvorogodišnji obrazovni profil nastao sa ciljem obrazovanja srednjoškolaca za obavljanje poslova građevinske struke. Nakon završene srednje škole Građevinski tehničari sposobni su da znanje i veštine stečene tokom školovanja primene u planiranju i nadzoru izgradnje građevinskih objekata. Građevinski tehničar svojim umećem i veštinama upotrebljava izvorne ili prerađene proizvode iz prirode i planirano ih koristi za izgradnju objekata. Posao građevinskog tehničara podrazumeva svakodnevnu organizaciju i kontrolu poslova, kako bi se izbegle poteškoće i zastoji u građenju, kao i eventualne nezgode i povrede na radu.

Šumarski tehničar
Tehničar za lovstvo i ribolov

Šume, s obzirom na njihovu samoobnovljivost, prirodnu struktur i meštoviti sastav predstavljaju veoma značajan resurs na kojem se zasniva i na kojima će se sve više zasnivati razvoj naše zemlje. Zbog toga i ne čudi činjenica da je područje rada Šumarstvo i obrada drveta zanimanje koje sve više dobija na svojoj popularnosti. U “Tesla centru” naš osnovni cilj je da đacima pružimo savremena i kvalitetna teorijska znanja, ali i da ih osposobimo da ova znanje primene u praksi. Zahvaljujući brojnim partnerskim ugovorima koje imamo potpisane sa vodećim firmama u ovoj oblasti, našim đacima je obezbeđena obavezna praktična nastava u toku školovanja.

Trgovina, ugostiteljstvo i turizam
Kulinarski tehničar

Grana privrede koja sigurno ide uzlaznom putanjom je svakako turizam. Turizam se trenutno smatra jednom od najzanimljivijih i najperspektivnijih zanimanja. Upravo iz tog razloga kod nas učenici mogu da se obrazuju na smeru turistički tehničar, u trajanju od četiri godine. Odličan smer za učenike koji vole da putuju i uče o kulturi i istoriji različitih naroda. Tokom četvorogodišnjeg školovanja učenici se obrazuju, pripremaju i osposobljavaju za izradu plasiranje i prodaju turističkih usluga. Nastavni plan i program koji sledimo, propisan je zvanično od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a sam program podrazumeva i obavezno pohađanje praktičnog dela nastave. Ukoliko ste maštali da proputujete ceo svet, da se bavite poslovima vezanim za inostranstvo, upoznajete nove jezike i kulture… Ovo pravo zanimanje za vas.

Obrazovani profili

Trogodišnje obrazovanje

Elektrotehnika
Elektroinstalater

Na ovom smeru pružamo našim učenicima potrebna znanja za izvođenje radova, održavanje, popravku i ugradnju električnih instalacija kao i svim instalacijama jake struje u različitim objektima. Takođe, elektroinstalater obeležava instalacije, postavlja cevi, ugrađuje razvodne ormare… Naši učenici tokom svog školovanja dobijaju potrebna znanja kako bi nesmetano mogli da rukuju elektroinstalaterskim alatom, održavaju opremu, kablove koji prenose električne signale, provodnike…

Geodezija i građevinarstvo
Dekorater zidnih površina
Monter suve gradnje

Kod nas možda prepoznatljiviji naziv – moler. Njegov domen posla je da ukrasi i zaštiti površine različitih građevinskih konstrukcija. Dekorater zidnih površina premazuje unutrašnje i spoljašnje zidove i plafone raznih materijala (drvo, metal…). Ovaj posao traži od osobe preciznost, sigurnu ruku kao i instančan ukus za boje. Takođe, danas veoma atraktivno zanimanje na tržištu rada.

Šumarstvo i obrada drveta
Stolar

Naši učenici dobijaju neophodna znanja kako iz teorijskog tako i praktičnog dela, u izradi, ugradnji, popravci i održavanju nameštaja i građevinskih stolarija. Stolar se takođe bavi postavljanjem, održavanjem nameštaja, prozora, vrata stepeništa, ograda, krovnih nadstešnica… Mogu da rade i na restauraciji starog nameštaja kao i oplemenjivanju istog. Ovo zanimanje je danas jako atraktivno i veoma traženo na domaćem tržištu rada.

Trgovina, ugostiteljstvo i turizam
Kuvar

Naši polaznici dobijaju sva neophodna znanja u pripremi i serviranju različitih vrsta jela. Neophodno je da učenici savladaju kako samu pripremu tako i usklađenost namirnica. Veoma je bitan i odabir tehnologije, pripreme, vođenje računa o ličnoj higijeni i higijeni sredstava i prostora.

Često postavljana pitanja

Odgovor na pitanje

Odgovor na pitanje

Odgovor na pitanje

Odgovor na pitanje